Drama/yoga

Drama/yoga er et projekt og en metode der henvender sig til folkeskoleelever. I samarbejde med min makker Tine Arnoldi, arbejder vi på at udvikle en demokratisk, pædagogisk og didaktisk metode, der integreres i den allerede eksisterende undervisning i folkeskolen. Målet er at udvikle folkeskolen til at favne det hele menneske (eleverne), som et åbent, sårbart og fællesskabssøgende individ. Et individ der evner at gribe til hensigtsmæssige handlinger, som baner vejen for det gode liv. 

Gennem en praksis med forskellige drama og yoga øvelser får ALLE eleverne mulighed for at styrke deres selvværd, udvikle redskaber til personlig ledelse, samt større selvindsigt. En praksis hvor hele klassen er med, hvilket styrker de personlige såvel som de sociale kompetencer hos den enkelte. ALLE børn uanset hvilken personlig historie de har med sig, vil evne at indgå i sunde og vedvarende fællesskaber. I et samarbejde med elever, lærere, forældre og skoleledelse skal drama/yoga stimulere og fremme elevernes evne til indre styring som individer i et demokratisk fællesskab. Indre styring er den ressource hos eleverne der giver klasserumsledelse et sundt og samarbejdsorienteret afsæt til at fremme koncentration, samarbejde og ro i undervisningssituationen. Det vil naturligt fremme graden af undervisningsparathed.

Intentionen er, at drama/yoga som metode bliver en integreret og vedvarende demokratisk pædagogisk praksis i folkeskolen. Den praksis skal sprede sig som ringe i vandet, så trivslen i folkeskolen højnes og eleverne oplever at kunne tackle daglige udfordringer i og udenfor klasseværelset, på en sundere måde fri for stress og dens følgeskader. Dette skal føre til større muligheder for at færdiggøre en ungdomsuddannelse og klare sig godt i det videre liv.


Kontakt

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(